Logistika v e-commerce

Logistika v e-commerce

Management, marketing a logistika ve spojích - 3708R035

bakalářský studijní obor

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Management, marketing a logistika ve spojích je určen především pro absolventy logistických, telekomunikačních a poštovních oborů. Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání odborných funkcí v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce), a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb. Studijní plán tohoto studijního oboru je sestaven jednak z teoretických předmětů všeobecného základu a jednak z předmětů odborně zaměřených na oblast daného studijního oboru (logistika s následným zaměřením na expresní přepravy, elektronický obchod a související ICT problematika, technologie, management, marketing a ekonomika elektronických komunikací a expresních a poštovních služeb).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto oboru má znalosti z logistiky, managementu, marketingu a ekonomiky sektoru elektronických komunikací a technologie expresních, kurýrních a poštovních služeb. Velký důraz je při výchově budoucích odborníků kladen také na praktickou složku výuky. Děje se tak formou exkurzí, odborných praxí, zadávání bakalářských a diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z těchto podniků na výuce specializovaných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod. Absolvent je schopen řešit problémy spojené s výkonem odborných funkcí v sektoru elektronických komunikací (mobilní operátoři, e-shopy apod.), logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev, poradenských subjektů, ve výzkumných ústavech apod. Má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech řídících úrovních. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu příbuzné orientace a zaměření.

Profil absolventa

  • 3. ročník

    Třetí ročník je zaměřený na prohloubení odborných znalostí studenta v daném oboru. Hlavní důraz je kladen na zpracování a řádné odevzdání bakalářské práce na které student pracuje pod vedením školitele.
  • 2. ročník

    Ve druhém ročníku bakalářského studia se studenti zaměří především na získání odborných znalostí z logistiky a zasilatelství aplikovaných do oblasti e-commerce. Studenti také absolvují odbornou stáž v privátní společnosti dle vlastního výběru.
  • 1. ročník

    První ročník je zaměřený na všeobecné znalosti z ekonomie, informačních technologií a dopravy. Studenti absolvují řadu exkurzí v různých společnostech, jako je např.: Dopravní podnik města Pardubic, Kiekert, DB Schenker atd.

Předměty oboru

PředmětKreditůGarant
Dopravní a spojová soustava 3Švadlenka L.
Geometrie 4Kaltounová V.
Matematika I 6Jehlička V.
Mikroekonomie a doprava 5Nožička J.
Tělesná výchova 1Macas T.
Úvod do informačních technologií 5Machalík S.
Základy fyziky I 3Janíček P.
PředmětKreditůGarant
Elektrotechnika 3Losenický M.
Kancelářské aplikace - Office 6Greiner K.
Makroekonomie a doprava 5Nožička J.
Matematika II 7Jehlička V.
Odborná praxe - I 0Lejsková P.
Tělesná výchova 1Macas T.
Základy fyziky II 4Janíček P.
Základy managementu 3Hruška R.
PředmětSemestrKreditůGarant
Anglický jazyk 1 – A1 zimní2Sýkora M.
Fyzikální seminář I zimní1Čermák D.
Matematický seminář I zimní1Berková A.
Anglický jazyk 2 - A1+ letní2
Fyzikální seminář II letní1Čermák D.
Matematický seminář II letní1Berková A.
PředmětKreditůGarant
Algoritmizace a základy programování 5Šroll J.
Logistika I 5Hruška R.
Mechanizace a aut. v pošt. službách 5Švadlenka L.
Operační výzkum 4Brázdová M.
Teorie pravděpodobnosti a statistika 3Záhorová V.
Zasílatelství 5Kudláčková N.
PředmětKreditůGarant
Databázové systémy 4Rejsek O.
Elektronický obchod 5Švadlenka L.
Odborná praxe - II. Část 2Ježek J.
Právo 3Říha J.
Telekomunikace a radiokomunikace 5Krčmář V.
Teorie grafů 4Brázdová M.
Povinně volitelné
PředmětSemestrKreditůGarant
Logistika II letní3Hruška R.
Platební styk letní3Hruška R.
Sociologický průzkum letní3Prouzová M.
Volitelné
PředmětSemestrKreditůGarant
Praktikum z algoritmizace a základů prog. zimní1Šroll J.
PředmětKreditůGarant
Bakalářský seminář 3Becková H.
Ekonomika a management telekomunikací 5Salava D.
Ekonomika podniku 5Melichar V.
Management v poštovních službách 5Švadlenka L.
Právo II 3Říha J.
Účetnictví I 4Hyršlová J.
Základy managementu kvality 3Kukla P.
PředmětKreditůGarant
Bakalářská práce 3Becková H.
Celní hospodářství a daňová soustava 4Průša P.
Manažerské rozhodování 4Pojkarová K.
Marketing v poštovních službách 5Švadlenka L.
Technologie a management expresních a kurýrních služeb 4Zákorová E.
Technologie a řízení poštovního provozu 5Salava D.
Účetnictví II 4Hyršlová J.
Základy finanční matematiky 3Ježek J.