Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky spadá pod Dopravní fakultu Jana Pernera, která je součástí veřejné vysoké školy – Univerzity Pardubice. Obsahem výuky katedry jsou obecné ekonomické disciplíny a na ně navazující aplikace zaměřené na ekonomiku podniku, dopravní management, marketing a logistiku přepravních a poštovních služeb v bakalářských studijních oborech a v navazujícím magisterském studijním oboru.

Den otevřených dveří - STŘEDA 1. února 2017 od 9 do 17 hodin!

e-commerce-new2

Logistika v e-commerce

Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání odborných funkcí v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce), a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb.

Číst více

logistics truck

Logistika v dopravě

Bakalářské studium je zaměřeno na moderní oblasti, jako je management, marketing či logistika, v teorii a praxi, a to s důrazem na problematiku dopravy. Posluchači jsou připravováni zejména pro ekonomické a organizační řízení organizací se zaměřením na dopravu.

Číst více

Dopravní fakulta Jana Pernera


O fakultě

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství.

O univerzitě

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Úspěšní absolventi

 • Oldřich Vojíř

  ENIMA PRO,a.s. Praha
  Předseda představenstva a generální ředitel společnosti
 • Ing. Pavel Surý

  SŽDC
  generální ředitel
 • Ing. Martin Šonka

  pilot světové série Red Bull Air Race
  Mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii kategorie unlimited - freestyle
  Člen reprezentace České republiky v letecké akrobacii kategorie unlimited
 • Ing. Roman Sodomka

  Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
  ředitel
 • Ing. Bohumila Kadidlová

  Česká pošta, s. p.
  Obchodní ředitel regionu VČ
 • Martin Ježek

  Interim manažer se zaměřením na řízení podnikových financí a akviziční projekty
  člen Association of Chartered Certified Accountants
 • Ing. Josef Hozák

  Siemens, s.r.o.
  Odštěpný závod Busbar Trunking Systems
  Ekonomický ředitel
 • Ing. Mojmír Bakalář

  ČD Cargo, a. s.
  ředitel odboru lidských zdrojů
 • Ing. Martin Kolovratník

  Poslanec Parlamentu ČR
  Dozorčí rada SFDI - místopředseda
  Hospodářský výbor - místopředseda

Spolupracujeme