Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky spadá pod Dopravní fakultu Jana Pernera, která je součástí veřejné vysoké školy – Univerzity Pardubice. Obsahem výuky katedry jsou obecné ekonomické disciplíny a na ně navazující aplikace zaměřené na ekonomiku podniku, dopravní management, marketing a logistiku přepravních a poštovních služeb v bakalářských studijních oborech a v navazujícím magisterském studijním oboru.

Den otevřených dveří - STŘEDA 1. února 2017 od 9 do 17 hodin!

Logistika v e-commerce

Logistika v e-commerce

Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání odborných funkcí v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce), a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb.

Číst více

Logistika v dopravě

Logistika v dopravě

Bakalářské studium je zaměřeno na moderní oblasti, jako je management, marketing či logistika, v teorii a praxi, a to s důrazem na problematiku dopravy. Posluchači jsou připravováni zejména pro ekonomické a organizační řízení organizací se zaměřením na dopravu.

Číst více

Informace o studiu

UdálostDatum konáníMísto konání
Přihlášky ke studiu - 1. kolodo 30. 4. 2017elektronická přihláška
Zápis prezenčního studiabude upřesněno (září 2017)posluchárna B1
Zápis kombinovaného studiabude upřesněno (září 2017)posluchárna B1
Zahájení výuky v AR 2017/2018bude upřesněno (září 2017)dle rozvrhů
Imatrikulacebude upřesněnoAula A1
Rektorské volnobude upřesněno
Vypsání témat bakalářských pracído 30. listopadu 2017nástěnka KDMML
Den otevřených dveří1. února 2017Aula B1
Zjistit více informací

Dopravní fakulta Jana Pernera


O fakultě

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství.

O univerzitě

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Úspěšní absolventi

 • vojir

  Oldřich Vojíř

  ENIMA PRO,a.s. Praha
  Předseda představenstva a generální ředitel společnosti
 • sury

  Ing. Pavel Surý

  SŽDC
  generální ředitel
 • sonka

  Ing. Martin Šonka

  pilot světové série Red Bull Air Race
  Mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii kategorie unlimited - freestyle
  Člen reprezentace České republiky v letecké akrobacii kategorie unlimited
 • sodomka

  Ing. Roman Sodomka

  Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
  ředitel
 • kadidlova

  Ing. Bohumila Kadidlová

  Česká pošta, s. p.
  Obchodní ředitel regionu VČ
 • jezek

  Martin Ježek

  Interim manažer se zaměřením na řízení podnikových financí a akviziční projekty
  člen Association of Chartered Certified Accountants
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Ing. Josef Hozák

  Siemens, s.r.o.
  Odštěpný závod Busbar Trunking Systems
  Ekonomický ředitel
 • bakalar

  Ing. Mojmír Bakalář

  ČD Cargo, a. s.
  ředitel odboru lidských zdrojů
 • kolovratnik

  Ing. Martin Kolovratník

  Poslanec Parlamentu ČR
  Dozorčí rada SFDI - místopředseda
  Hospodářský výbor - místopředseda

Spolupracujeme